Återblick på medlemsdagarna med Ad de Jongh i Stockholm 2018

Läs en medlems betraktelser av workshopen med Ad de Jongh våren 2018 i Stockholm! Om rädslor