Hur hittar  jag en EMDR-terapeut?

Svar: Gå in på EMDR-föreningens hemsida www.emdr.se och klicka på rubriken terapeuter. Där hittar du certifierade EMDR-terapeuter i Sverige. Terapeuterna är sorterade i alfabetisk ordning efter ort. Sök efter den bostadsort där du bor. Du kan naturligtvis vända dig till vilken EMDR-terapeut du själv väljer oavsett var du bor.

 

Gäller landstingstaxa för EMDR-terapi?

Svar: Det beror på, inom vilken verksamhet som den EMDR-terapeut, du söker hjälp hos, arbetar. Är terapeuten anställd inom offentlig verksamhet gäller landstingstaxa.
Vissa landsting ger privatpraktiserande psykoterapeuter möjlighet att sluta avtal. I sådana fall finns möjlighet att få EMDR-terapi till landstingstaxa, vilket inom de flesta landsting förutsätter att du får remiss. Oftast får man betala EMDR-terapi hos en privatpraktiserande EMDR-terapeut själv.

Hur får jag reda på om högkostnadsskydd/landstingstaxa hos en EMDR-terapeut gäller?

Svar: Skicka mejl till de EMDR-terapeuter som finns i närheten av din bostadsort och fråga om landstingstaxa gäller eller inte. Du hittar kontaktuppgifter på certifierade EMDR-terapeuter på EMDR-föreningens hemsida www.emdr.se, klicka på terapeuter.

Vad finns det för möjlighet att få nedsatt avgift?

Svar: Denna fråga får du ta upp med den EMDR-terapeut som du söker hjälp hos.

Hur lång tid tar en EMDR-terapi?

Svar: Denna fråga går inte att svara på förrän din EMDR-terapeut gjort en bedömning av dina problem. Det går inte att i förväg säga något om hur lång tid en EMDR-terapi kommer att ta och om EMDR-terapi är lämpligt för dig. Om du varit med om en enstaka svår händelse så kan EMDR-terapin gå relativt snabbt. Mer omfattande problem tar längre tid. Läs under rubriken ”Vad är EMDR” på hemsidan, www.emdr.se, så får du veta mer.

Passar EMDR-terapi för mina besvär?

Svar: Det beror på vilken typ av problem du lider av. Det beror också på dina övriga livsomständigheter. Den sammantagna bedömningen som din EMDR-terapeut kommer fram till tillsammans med dig avgör om EMDR-terapi passar för dina besvär.

Finns det vetenskapligt stöd för EMDR-terapi?

Svar: Vetenskaplig forskning har visat att EMDR är en effektiv metod för att behandla posttraumatisk stress (PTSD). Det finns ett stort antal kontrollerade randomiserande studier. Evidensen är likvärdig med traumafokuserad KBT.
EMDR-terapi rekommenderas av bland annat the International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS,) WHO, NICE (UK), Veterans Administration (USA), Australien, Nederländerna, Tyskland.

Hur går en EMDR-session till?

Svar: Gå in på EMDR-föreningen hemsida www.emdr.se och klicka på ”vad är EMDR” så får du information om hur en EMDR-session går till. Du kan också hitta klientinformation på hemsidan.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med EMDR-terapi i jämförelse med andra former av traumafokuserad behandling?

Svar: Viktiga fördelar är att metoden är relativt skonsam för klienten, den kräver ingen utdragen exponering för det plågsamma minnet och fodrar inga hemuppgifter. Metoden kan vara relativt snabb. EMDR-terapi kan ibland upplevas intensivt och vara känslomässigt upprörande. Det finns dock många säkerhetskontroller i arbetsprocessen.

Passar EMDR-terapi för barn?

Svar: Ja, EMDR kan anpassas till barn. Det passar för människor i alla åldrar. EMDR kan vara till god hjälp för barn från ca 2 års ålder som behöver hjälp med skrämmande livshändelser.

Var hittar jag en EMDR-terapeut för barn?

Svar: Ta kontakt med BUP-mottagningen där du bor och fråga vilka möjligheter till EMDR-terapi som finns. Det finns också privatpraktiserande EMDR-terapeuter som arbetar med barn.

Var någonstans på hemsidan hittar jag klientinformation för vuxna, barn och ungdomar på både svenska och andra språk?

Svar: Klientinformationen på svenska finns på hemsidan under rubriken ”Broschyrer ”, öppna sidorna. Om du behöver klientinformation på andra språk, gå in på Nederländernas hemsida, http://www.emdrkindenjeugd.nl/  På startsidan kan du klicka på ”leaflets folders”, där hittar du klientinformation på 12 språk.

På vilka språk kan jag få EMDR-terapi?

Svar: Du kan få hjälp med EMDR-terapi på del flesta språk genom att terapeuten använder sig av tolk i terapirummet eller tolk via telefon. Detta gäller EMDR-terapeuter som arbetar inom offentlig verksamhet eller inom Röda korset.
En del EMDR-terapeuter har sitt ursprung i andra delar av världen och talar flera språk vilket kan möjliggöra EMDR-terapi på ditt hemspråk. Många terapeuter bedriver också EMDR-terapi på engelska. För ytterligare information gå in på EMDR-föreningens hemsida www.emdr.se och klicka på terapeuter. Ta kontakt med EMDR-terapeuter på din bostadsort och fråga vilka möjligheter som finns att få hjälp på ditt språk.

Vilka är antagningskraven för EMDR-utbildning?

Svar: Du behöver antingen vara leg. psykolog eller leg. psykoterapeut, alternativt psykiater med en grundläggande utbildning i psykoterapi motsvarande steg 1.

Hur anmäler jag mig till EMDR-utbildning?

Svar: Du anmäler dig via IHPU:s hemsida, öppna kurser här

Hur blir man medlem i EMDR-föreningen?

Svar: För att bli medlem behöver du ha gått minst grundkursen EMDR del 1. Gå in på EMDR-föreningens hemsida www.emdr.se och klicka på, ”bli medlem”. Där hittar du anmälningsblankett och övriga uppgifter du behöver.