Hur utbildar man sig i EMDR terapi?

Grundutbildningen i EMDR terapi består av två delkurser på vardera fyra dagar, EMDR del 1 och EMDR del 2.

Behörighetskrav för att gå utbildningen är leg psykolog, leg psykoterapeut,  eller psykiater med lägst steg 1 (grundläggande psykoterapiutbildning).

Certifiering. Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och del två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeut (se kriterier på hemsidan) i enlighet med EMDR Sveriges och EMDR Europas riktlinjer.

 

Trainer och utbildare i EMDR terapi i Sverige

Svensk trainer är psykolog Kerstin Bergh Johannesson som har en internationell utbildning i EMDR med ackreditering från både EMDR Institute i USA, grundat av Francine Shapiro, och från den professionella organisationen EMDR Europa.

Kerstin Bergh Johannesson är legitimerad psykolog , leg psykoterapeut och psykoterapihandledare, och har disputerat inom psykotraumatologi vid medicinsk fakultet. Hon har mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete inom allmänpsykiatri och med traumarelaterade störningar, från akuta kriser och trauman till PTSD och komplex PTSD.

Under grundutbildningens praktikpass medverkar även särskilt utbildade EMDR-handledare, så kallade facilitators.

 

Utbildning i EMDR-terapi med barn

För att gå kursen EMDR-terapi med barn krävs att man först har gått grundkursen EMDR del 1.

Trainer på kursen EMDR terapi med barn är Margareta Friberg Weschke, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare och EMDR Europa ackrediterad trainer för EMDR med barn.

 

EMDR terapi som specialistkurs

Grundkursen i EMDR terapi är godkänd som specialistkurs för psykologer, under förutsättning att kursen enbart är öppen för psykologer (krav från Psykologförbundet). Från 2020 kommer därför utbildningen att erbjudas dels som specialistkurs, dels som öppen kurs (se behörighetskrav ovan).

 

Kursanordnare

IHPU, Psykologiutbildarna AB (www.ihpu.se), arrangerar regelbundet utbildningar i EMDR-terapi i Sverige.

För övriga förfrågningar om grundutbildningar i EMDR-terapi, kontakta Kerstin Bergh Johannesson, Laterna Psykologkonsult och EMDR Utbildning AB, e-post: kerstin@andjohn.se.

EMDR och barn utbildning

Margareta Friberg Weschke erbjuder återkommande kurser med inriktning på EMDR och barn.

Ericastiftelsen har vid några tillfällen kunnat erbjuda en specialistkurs i EMDR-terapi med särskilt inriktning på behandling av barn och unga.