Vad innebär det att vara certifierad EMDR-terapeut eller certifierad EMDR-handledare?

Certifiering utfärdas av EMDR-föreningens certifieringsgrupp enligt kriterier som följer EMDR Europas allmänna riktlinjer. Riktlinjerna arbetas fram av en arbetsgrupp inom EMDR Europa,Practice committee, och fastställs av EMDR Europas styrelse som består av 38medlemsländer (oktober 2021). Medlemskap och certifiering är ömsesidigt relaterade.Som certifierad EMDR-terapeut och certifierad EMDR-handledare ingår både rättigheter och skyldigheter. En certifieringsperiod är 5 år, därefter krävs recertifiering.

Rättigheter

  • Rättighet  att titulera sig certifierad EMDR-terapeut respektive certifierad EMDR-handledare.
  • Rättighet att använda EMDR Europas och EMDR Sveriges logo på exempelvis den egna hemsidan,brevpapper, etc.
  • Rättighet att finnas upptagen i förteckningen över certifierade terapeuter eller certifierade handledare på EMDR-föreningens hemsida.

Skyldigheter

  • Skyldighet att inneha medlemskap i föreningen EMDR Sverige och årligen betala medlemsavgift.
  • Skyldighet att recertifiera sig vart femte år för att behålla certifieringen.
  • Skyldighet att följa EMDR Europas etiska kod, se dokument under fliken Föreningen.

Konsekvenser

  • Om skyldigheterna inte uppfylls riskeras återkallelse av certifieringen.
  • Om medlemsavgift inte erläggs, trots påminnelse, riskerar medlemmen att fråntas sin certifiering.
  • Om recertifiering inte fullföljs utgör det underlag för upphörd certifiering. Medlem som riskerar indragen certifiering ska informeras genom att först få en förvarning om detta.

Certifieringsgruppen

Certifieringsgruppen sammanträder två gång per termin. Under 2024 19 maj, 16 september och
2 december.  
Ansökningar ska vara inskickade senast två veckor innan mötestiden.

För certifiering som EMDR-terapeut förutsätts att medlemsavgift för aktuellt år är inbetalt. Därutöver tillkommer en certifieringsavgift på 500 kr plus moms 125 kr. Avgiften för certifiering som handledare är också 500 kr plus moms, totalt 625 kronor. Avgiften för recertifiering är 360 kr plus moms, totalt 450 kronor. OBS avgiften för certifieringen ska vara inbetald minst en vecka innan certifieringsmötet.

I filerna nedan finner du information om hur du gör för att ansöka om certifiering och recertifiering.

Länkar och filer:

Certifiering terapeut: https://member.myclub.se/public/forms/12750/AjzcZlO2zj/ansokan_om_certifiering_terapeut

Checklista certifiering EMDR terapeut

Recertifiering EMDR terapeut: member.myclub.se/public/forms/12752/ElJldthJ9S/

Certifiering handledare: member.myclub.se/public/forms/12751/TI0zHwivQe/

Checklista EMDR Europa certifierad handledare

Recertifiering handledare: member.myclub.se/public/forms/12898/lqeLbhdm6I/

EMDR barn:ungdom