Marco Pagani:

Pretreatment, Intratreatment, and Posttreatment EEG Imaging of EMDR: Methodology and Preliminary Results From a Single Case 2011 pdf

Marco Pagani:

Neurobiological Correlates of EMDR Monitoring – An EEG Study, 2012 pdf

Francine Shapiro Library:

Research Findings 101027 from EMDR HAP
Senaste i Forskningen som redovisades på EMDR-Europe konferens i Amsterdam 4-7 juni 2009.

Göran Högbergs doktorsavhandling:

Post-Traumatic Stress Disorder, Neurobiology and Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR behandling för barn med PTSD:

En kontrollerad studie av Abdulbaghi Ahmad, Viveka Sundelin
Post-Traumatic Stress Disorder, Neurobiology and Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Göran Högberg, akademisk avhandling för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet.
Applying EMDR-on-children.pdf