Här hittar du som är utbildad i EMDR och vill ha handledning på metoden certifierade handledare, som du kan kontakta för överenskommelse om handledning.

This feature is available in the paid plans.You can use the shortcodes [contact_list] and [contact_list_simple].More info on shortcodes here.