The Journal of EMDR Practice and Research is a quarterly, peer-reviewed publication devoted to integrative, state-of-the-art papers about Eye Movement Desensitization and Reprocessing. It is a broadly conceived interdisciplinary journal that stimulates and communicates research and theory about EMDR, and their application to clinical practice.

Artikel om behandlingar för PTSD och deras kostnadseffektivitet:
Litteraturöversikt (uppsats) kring ögonrörelsernas betydelse vid EMDR behandling:

Bjernhede 2020 Ögonrörelsernas betydelse vid EMDR

Can eye movements treat trauma?Journal of EMDR Practice and Research
The Official Publication of the EMDR International Association

https://www.scientificamerican.com/article/can-eye-movements-treat-trauma/

Specialistarbete om förekomst av trauma och symptombild hos psykiatrisk population

Spec arb Johanna B

Vetenskaplig artikel om EMDR och Barn

Kemp et al 2009 A wait list controlled pilot study of EMDR.pdf

EMDR och Francine Shapiro

Francine Shapiro Library ~ EMDR Bibliography
EMDR Therapy, Francine Shapiro från International Society for Traumatic Stress Studies