Info om detta har gått ut i medlemsbrev i veckan, se nedan:

Medlemsbrev med viktig information gällande studiedagarna med Deany Laliotis den 24 och 25 maj!
Tyvärr måste vi meddela att Deany Laliotis har tvingats ställa in sin resa till Sverige på grund av sjukdom i familjen.
 
Hon har erbjudit sig att istället genomföra workshopen digitalt, ett erbjudande som vi har beslutat tacka ja till.
Det blir samma datum, 24 och 25 maj, men med något förändrade tider. Innehållet kommer att bli detsamma.
 
Du som redan är anmäld behöver inte göra något utan kommer att få en faktura med en lägre summa att betala än tidigare aviserat. 
 
Önskar du avboka meddelar du detta till Blick som sköter anmälan och fakturering. Avbokning kan göras utan avgifter fram till 4 maj
 
Du som ännu inte hunnit anmäla dig kommer inom kort kunna göra detta via länken på hemsidan som går till det uppdaterade anmälningsformuläret. Alla anmälda kommer senare få en länk där man kan koppla upp sig till workshopen, länken skickas ut några dagar innan workshopen.
 
Mer information om förändrade tider och annat kring studiedagarna kommer att finnas på hemsidan. Håll utkik!
 
Vi beklagar eventuella olägenheter och ser fram emot att trots allt få ta del av Deanys erfarenheter. Hon är mycket van vid att genomföra utbildningar digitalt.
 
Hälsningar från styrelsen 
genom Maria Ranch, ordförande