Utdrag ur recensionen av EMDR-terapi: teori och praktik:

I denna antologi, med de flesta bidragen skrivna av redaktören Kerstin Bergh Johannesson, psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, får läsaren en bred och vetenskapligt väl förankrad genomgång av metoden. Inledningsvis presenteras dess framväxt och hur EMDR kan användas. Vidare redogörs för metodens olika faser, dess tillämpning i arbetet med särskilda grupper, såsom barn och flyktingar samt terapeutens roll. Boken avslutas med EMDR:s framtid vad gäller dess utveckling och användning inom alternativa områden. Boken är lite av en tegelsten på ett positivt sätt, med ett utmärkt pedagogiskt upplägg och tillgänglig sakprosa. Den lär vara nyttig för de flesta inom behandlande yrken med intresse för EMDR.”