Härmed kallas till 2023 års årsmöte i föreningen EMDR Sverige.
Årsmötet äger rum fredagen den 28 april kl. 13-14 vilket är i direkt anslutning till att vi ätit
lunch i samband med vårens studiedagar på Piperska Muren i Stockholm.
Alla medlemmar hälsas välkomna!

För styrelsen
Maria Ranch, ordförande