Vårens studiedagar blir 28-29/4 2023 i Stockholm, kring G-TEP (EMDR grupp protokoll) och depressionsbehandling med EMDR. Föreläsare är Maria Lehnung, tysk EMDR trainer.

Se mer under Utbildning!