Oxevik 16 mars 2022

I skuggan av kriget som drabbat Ukraina försöker vi hitta sätt att förhålla oss till det obegripligt meningslösa våldet och bidra på bästa tänkbara sätt för att lindra konsekvenserna för de människor som är på flykt runt om i Europa och dem vi tar emot i Sverige.

EMDR Europa har arbetat intensivt med att ta fram och sammanställa olika typer av stödmaterial och att översätta informationsmaterial till Ukrainska. Detta kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida.

Tag gärna kontakt med ansvariga i din kommun om du kan bidra med psykologiskt eller praktiskt krisstöd. Dela gärna dina erfarenheter och goda idéer via Facebook-gruppen för medlemmar, EMDR Sverige, eller skriv till info@emdr.se så kan vi sprida hjälpsamma erfarenheter om hur vår kunskap som EMDR-terapeuter kan komma till nytta.

Anmälan till studiedagen

Mindre tungt är att nu kunna meddela att anmälan till studiedagarna är öppen!

Anmälningsblanketten ligger under Utbildningsfliken.

Nytt lösenord till medlemssidan

Till sist vill vi uppmärksamma er på att lösenordet till medlemssidan kommer att bytas första april. Nytt lösenord skickas i separat medlemsbrev.

För styrelsen i Föreningen EMDR Sverige

Maria Ranch, ordförande