Se nedan för uppdaterade råd ang hur vi kan jobba med EMDR terapi online från EMDR Europa.

Rekommendationer EMDR online uppdaterade