Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Den 18 – 21 maj 2023 kommer Roger Solomon, PhD och EMDR Institute trainer, att leda en fördjupningskurs i EMDR-terapi som riktar sig till erfarna EMDR-terapeuter (certifierad EMDR-terapeut, alternativt terapeuter som har gått EMDR del 2 och har god klinisk erfarenhet).

Workshop

Kursen har karaktären av workshop på fördjupande nivå och är förlagd till en avkopplande och inspirerande miljö. Föreläsningar med särskilt fokus på EMDR-terapi vid komplexa trauman kommer att kombineras med möjlighet till arbete i egna praktikpass för att kunna utveckla och förfina den egna tillämpningen.

Kursinnehåll

Konsten att arbeta med EMDR (”ART” of EMDR) kommer till uttryck på flera sätt: hur man tonar in med sin klient under pågående bilateral stimulering; ökad förståelse för när man ska göra en inflätning eller ”hålla sig ur vägen”, läsa av tecken på bearbetning; arbete med fobier för affektladdat eller traumatiskt material samt  kunskap om vad man behöver göra när bearbetningen inte rör på sig som förväntat.

Workshopen kommer att visa hur modellen för strukturell dissociation i personligheten och anknytningsteori (ex. enligt Giovanni Liotti) konkret kan appliceras inom AIP-modellen avseende konceptualisering av problematik, förberedelse och minnesbearbetning. Workshopen kommer också att lära ut strategier i förberedelsefasen, (t.ex. Frasiers Dissociativ Table/meeting place) för att deltagarna ska bli bättre förberedda på komplexiteten i traumabehandlingen och för att kunna utvidga och integrera kunskap och skicklighet i konsten att tillämpa standardprotokollet. Workshopen kommer att innehålla så kallade ”live demonstrations” och egen praktik på avancerad nivå.

Workshopen kommer att innebära att man tränar med varandra.  På så vis skapas förutsättningar för terapeuten att inifrån och ut ännu bättre förstå den terapeutiska modellen och integrera nya förmågor, vilket underlättar både internalisering och maximering av inlärning.

Många kliniker kan få tillfälle att göra en del eget personligt arbetet och få sin egen EMDR. Därför betonas också vikten av konfidentialitet.

Plats:

Krusenbergs herrgård, www.krusenbergherrgard.se, med anor från 1600-talet. Herrgården är beläget vackert vid Mälaren, ca 10 km söder om Uppsala.

Tid:

Torsdag 18 maj 09.30 – söndag 21 maj 12.00

Antal deltagare: 18

Kostnad:

Paketpris: 24 515 SEK + moms

Kurskostnad 14 500 kr + moms

Logi inkl helpension: 10 015 kr + moms

I helpensionen ingår luncher alla dagar samt trerättersmiddag den 18 maj, enrättsmiddag den 19 maj och trerättersmiddag den 20 maj.

Skicka din anmälan till: Kerstin Bergh Johannesson, kerstin@andjohn.se eller info@emdrutbildning.se, senast den 1 april 2023.

Anmälan till Art of EMDR 23-05