EMDR-behandlingen utförs av psykologer, legitimerade psykoterapeuter eller psykiatriker med vidareutbildning i psykoterapi och som genomgått särskild utbildning godkänd av EMDR-institutet i Kalifornien. Nedan hittar du listan över certifierade EMDR-terapeuter i Sverige (ackrediterade enligt EMDR Europas riktlinjer). Terapeuterna är sorterade i alfabetisk ordning efter ort.


No contacts found.