Trauma Aid Europe är en ideell organisation som enbart förlitar sig på insatser från oavlönade frivilliga professionella inom traumabehandling. TAE är en global paraplygrupp kopplad till Trauma Response Networks, inklusive regionala och lokala traumabehandlingsnätverk, samarbetspartners inom traumafältet och enskilda medlemmar.

Individuella medlemmar kommer från alla kontinenter i världen och är engagerade i att stödja och bygga upp en världsomspännande traumabehandlingskapacitet.

EMDR Sverige har haft Trauma Aid projekt i Estland under 1990-2000-talen. Tillsammans med EMDR Norge har det därefter funnits ett projekt på Muhimbili universitet i Dar Es Salaam, Tanzania där vi utbildade psykologer, psykoterapeuter och ST-läkare i psykiatri i EMDR-metoden. Under de senaste åren har Trauma Aid Sverige stött EMDR-föreningen i Ukraina med pengar, samt utbildat EMDR-terapeuter i Estland som bland annat arbetar med klienter i Ukraina.

För mer info kan du läsa här: trauma-aid-europe.org