Vårens studiedag och årsmöte!

Boka in 5/5 redan nu – då har EMDR Sverige en studiedag i samband med årsmötet. Plats Stockholm. Mer info om lokal och tider senare.

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Några platser kvar!

Några platser kvar. Anmälningstiden för EMDR barn II har förlängts till den 1  november. Se mer under utbildning!

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Fördjupande workshop i EMDR i Malmö i februari!

Missa inte tillfället att lära mer om hur du kan använda EMDR i klientarbetet! Kom till workshop i Malmö 3-4/2 2017! Läs mer under utbildningar.

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Missa inte: EMDR kurs för barn och ungdomar level II

Nu finns möjlighet att gå EMDR kurs för barn och ungdomar level II! Mer info i filen nedan!

EMDR med barn- och ungdomar Level II

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Välkommen till spännande studiedagar med Sandra Paulsen!

Kom till Stockholm 7 – 8 oktober 2016.

Sandra Paulsen har en Workshop om
When there are no Words, 
EMDR for Early Trauma and Neglect Held in Implicit Memory

Inbjudan studiedagar – workshop Sandra Paulsen 2016

Sandra Paulsen When there are no Words

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Kriterier för recertifiering

Alla certifierade EMDR-terapeuter! Gå in på medlemssidan och läs kriterierna för recertifiering. Kontrollera ditt diplom. Är det dags för recertifiering?

Certifieringsgruppen

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Nytt nätverk runt EMDR och barn

Ett nytt nätverk – läs mer på medlemssidan

 

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Avancerad utbildning barn och EMDR London

MASTERCLASS WITH JOAN LOVETT

Trauma-Attachment Tangle:
Modifying EMDR for Children with Complex Trauma
Friday 20th May 2016
Mer information och ansökningshandlingar hittar du här:

Joan Lovett London 2016 application

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Information till alla certifierade EMDR-terapeuter/EMDR-handledare

Alla certifierade EMDR-terapeuter/EMDR-handledare

Gå in på medlemssidan och läs de uppdaterade kriterierna för recertifiering.
Kontrollera ditt diplom.
Är det dags för recertifiering?

Certifieringsgruppen

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Primary Care PTSD Screen (PC-PTSD)

Enkel screening tool for PTSD

The Primary Care PTSD Screen (PC-PTSD) is a 4-item screen that was designed for use in primary care and other medical settings, and is currently used to screen for PTSD in Veterans using VA health care. The screen includes an introductory sentence to cue respondents to traumatic events. The screen does not include a list of potentially traumatic events.

Läs mer här

Posted in Aktuellt | Leave a comment