Nedan följer brev till och svar från Svenska Psykiatriska Föreningen med anledning av att det fattas information om EMDR i deras riktlinjer för PTSD på deras hemsida: www.svenskpsykiatri.se/spfs-kliniska-riktlinjer/

Mail till Svenska Psykiatriska Föreningen, Att: Dan Gothefors

”Bäste Dan Gothefors

Vi har uppmärksammat att Svenska Psykiatriska Föreningen har lagt ut förslag på kliniska riktlinjer för behandling av bland annat PTSD.

Vi genomläsning av dessa riktlinjer har vi märkt att det saknas information vad gäller den evidensbaserade PTSD-behandlingsmetoden EMDR. Vi vill därför komma med förslag på komplettering av texten. 

Förslaget på komplettering bygger på att det idag finns mer än 30 kontrollerade randomiserade studier som visar att EMDR har vetenskaplig evidens för behandling av PTSD. 

De flesta av de internationella kliniska riktlinjerna för behandling av PTSD rekommenderar EMDR som ett förstahandsval, dvs. World Health Organization (WHO; 2013), the National Institute of Clinical Excellence (NICE; 2018), the International Society of Traumatic Stress (ISTSS; 2018) och US Department of Veterans Affairs (VA) and the US Department of Defense (DoD; 2023)

Se vidare bland annat följande referenser

De Jongh, A., Roos, C., & El‐Leithy, S. (2024). State of the science: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy. Journal of Traumatic Stress, 37(2), 205–216. https://doi.org/10.1002/jts.23012

Lewis, C., Roberts, N. P., Andrew, M., Starling, E., & Bisson, J. I. (2020). Psychological therapies for post-traumatic stress disorder in adults: systematic review and meta-analysis. European Journal of Psychotraumatology, 11(1), 1729633–1729633. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1729633

Mavranezouli, I., Megnin-Viggars, O., Grey, N., Bhutani, G., Leach, J., Daly, C., Dias, S., Welton, N. J., Katona, C., El-Leithy, S., Greenberg, N., Stockton, S., & Pilling, S. (2020). Cost-effectiveness of psychological treatments for post-traumatic stress disorder in adults. PloS one, 15(4), e0232245–e0232245. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232245

Pierce, Z. P., Johnson, E. R., Kim, I. A., Lear, B. E., Mast, A. M., & Black, J. M. (2023). Therapeutic interventions impact brain function and promote post-traumatic growth in adults living with post-traumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis of functional magnetic resonance imaging studies. Frontiers in Psychology, 14, 1074972–1074972.https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1074972

Schnurr, P. P., Hamblen, J. L., Wolf, J., Coller, R., Collie, C., Fuller, M. A., Holtzheimer, P. E., Kelly, U., Lang, A. J., McGraw, K., Morganstein, J. C., Norman, S. B., Papke, K., Petrakis, I., Riggs, D., Sall, J. A., Shiner, B., Wiechers, I., & Kelber, M. S. (2024). The Management of Posttraumatic Stress Disorder and Acute Stress Disorder: Synopsis of the 2023 U.S. Department of Veterans Affairs and U.S. Department of Defense Clinical Practice Guideline. Annals of Internal Medicine, 177(3), 363–374. https://doi.org/10.7326/M23-2757

Yunitri, N., Chu, H., Kang, X. L., Wiratama, B. S., Lee, T.-Y., Chang, L.-F., Liu, D., Kustanti, C. Y., Chiang, K.-J., Chen, R., Tseng, P., & Chou, K.-R. (2023). Comparative effectiveness of psychotherapies in adults with posttraumatic stress disorder: a network meta-analysis of randomised controlled trials. Psychological Medicine, 53(13), 6376–6388.https://doi.org/10.1017/S0033291722003737

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Föreningen EMDR Sverige genom

Maria Ranch, ordförande i Föreningen EMDR Sverige

Leg psykiatrisjuksköterska, Leg psykoterapeut, Psykoterapihandledare/-lärare, EMDR Europa godkänd EMDR handledare och EMDR facilitator”

Svar:

”Hej Maria,

Den nyligen publicerade texten på SPFs webbplats med föreningens nya riktlinjer för psykologisk behandling inom psykiatrin är i första hand ämnad att upplysa läkare om metod och tillämpning för KBT. Dessa texter förväntas hållas aktuella löpande och kan möjligen utvidgas för andra KBT-tillämpningar.
Jag har förstått att SPF har tankar om att utvidga med riktlinjer för andra terapiformer, men det återstår att se hur detta ska kunna förverkligas.
Vänligen
Nils Lindefors

Nils Lindefors, M.D. Ph.D., professor, Department for Clinical Neuroscence, Karolinska Institutet”