Bästa medlem i Föreningen EMDR Sverige

Vi vill allra först dela med er alla denna bekräftelse från ordföranden i Ukrainas EMDR-förening, Oksana Nakonechna, på att det bidrag vi i höstas beslutade om har nått dem. Pengarna kommer från donationer och materialförsäljning till förmån för Trauma Aid Sweden (plusgirokonto 304489-8)

Dear Maria,

We have received 5000 euros.

Thank you very much!

We will spend it on the EMDR basic training to reduce the price for the participants

and give some of them the scholarship.

We will be sure to indicate that this is EMDR Sweden’s assistance.

 

Warm regards,

Oksana.

Sedan vill vi påminna om vårens studiedagar med Maria Lehnung – 28-29 april – på Piperska Muren, Stockholm.  Studiedagarna kommer endast genomföras på plats.

Ena dagen kommer att handla om EMDR grupprotokollet G-TEP, andra dagen om depressionsbehandling med EMDR. Mycket matnyttigt för de flesta tror vi.

Ytterligare information och anmälningsformulär kommer att läggas på hemsidan. Medlemsutskick kommer när det är dags att anmäla sig.

Med förhoppning om ett fredligare 2023

För styrelsen den 22/1

Maria Ranch, ordförande