Kära medlem i föreningen EMDR Sverige

 

Hoppas alla kunnat fylla på massor av energi och har fina minnen med in i höstens arbete.

Vi skriver redan september och det är hög tid att anmäla sig till höstens spännande studiedag med Karsten Böhm om hur man kan tillämpa EMDR terapi vid tvångsproblematik. Datumet är 11 oktober, anmälan görs via hemsidan.

Några medlemmar har inte betalt årets medlemsavgift, trots påminnelser. Betald medlemsavgift och aktuell certifiering är en förutsättning för att behålla sin certifiering och stå med i terapeutregistret på hemsidan. Medlemssidan och medlemsutskick är kopplade till aktuellt medlemsskap. Nya inloggningsuppgifter till hemsidan kommer att skickas i kommande medlemsbrev när vi uppdaterat medlemsförteckningen.

Många av oss kan tänka tillbaka på den välorganiserade EMDR-Europa konferensen i Krakow. Vi var 41 svenska deltagare vilket är rekord såvitt jag vet. Ni som inte kunde åka dit kan sikta på nästa års Europakonferens som kommer att gå av stapeln i Berlin. Information kommer på hemsidan.

Konferensen kom att präglas av att Francine Shapiro gick ur tiden den 16 juni i år. På EMDR-Europa-konferensen lästes ett brev upp som Francine Shapiro skrivit som en hälsning till oss en kort tid innan hon avled.

Francine gav en fantastisk gåva till oss i form av EMDR terapin, och det är en gåva som alla vi kliniker kan ge vidare till våra klienter varje gång vi arbetar med EMDR terapi. Jag (Kerstin) hade förmånen att träffa henne flera gånger vilket jag är väldigt glad för. Francine var inte bara en skicklig psykolog utan också en sann humanist. Hennes önskan var att EMDR terapi skulle kunna bidra till att bygga en bättre värld och att EMDR skulle kunna vara en del i ett fredsarbete och ett bättre välmående för traumatiserade människor överallt i världen. Det är att arbete som vi i EMDR Sverige och EMDR Europa vill fortsätta att sträva efter och vi vill bevara hennes minne i stor tacksamhet.

 

Hälsningar från styrelsen / Kerstin Bergh Johannesson och Maria Ranch