Vik redan nu fredag 11/10 för en fördjupande studiedag om EMDR vid tvång! Mer info under utbildningar.