• EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

  • EMDR medlemssida med information, certifiering m.m.

  • Seminarier, utbildning, konferenser


EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Välkommen till EMDR Sverige

EMDR står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing. På denna hemsida får du information om EMDR Sverige. Här hittar du certifierade EMDR-terapeuter, får information om föreningen och om hur du kommer i kontakt med oss i styrelsen.  

Kommande EMDR utbildningar

Utbildningar och konferenser

Som medlem av EMDR Sverige blir du inbjuden till föreläsningar, utbildningar och konferenser i Sverige och Norden, såväl som i övriga Europa och världen. Här kan du läsa mer: 


EMDR förening i sverige

Om föreningen

EMDR Sverige är en ideell förening. EMDR används för att hjälpa människor att hantera ångest, panik, svår sorg och reaktioner på fysiska sjukdomar. Det är också användbart för många andra tillstånd av starka känslor förknippade med olika livsupplevelser. 

Bli medlem i EMDR

För medlemmar

På medlemssidan kan du som är medlem i EMDR Sverige logga in. Här får du tillgång till medlemstidningen och protokoll, samt information om certifiering, handledning m.m. 


EMDR:s bildgalleri
Bli EMDR medlem
Other Languages
Länkar vi gillar

Recertifiering

Alla certifierade EMDR-terapeuter! Gå in på medlemssidan och läs kriterierna för recertifiering. Kontrollera ditt diplom. Är det dags för recertifiering?


Aktuellt

Välkommen till spännande studiedagar med Sandra Paulsen

Anmäl dig till EMDRs studiedagar i Stockholm 7 – 8 oktober 2016 här

”When there are no Words,
EMDR for Early Trauma and Neglect Held in Implicit Memory”

This workshop addresses some of the most difficult challenges of using EMDR with individuals with affect dysregulation, somatic distress and attachment injuries from early trauma and neglect.

Anmälan studiedagar hösten 2016