Vad är EMDR


Akademiska uppsatser om EMDR

Göran Högbergs doktorsavhandling:

Post Traumatic Stress Disorder, Neurobiology and Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR-forskning:

Francine Shapiro Library, EMDR Bibliography
http://library.nku.edu/emdr/emdr.php

Dorothy’s Dilemma:

A Patient with an Insecure Base for Treatment by James R. Samec, Licensed Psychotherapist (EMDR L2 and EMDR trainer) in private practice, December 2005
Svensk översättning: Dorothys Dilemma – När en patient inte har en trygg bas för behandling. Författare James R. Samec, Licensed Psychotherapist (EMDR L2 and EMDR trainer) in private practice, December 2005 Först publicerad i Insikten 5/2005.
Denna artikel var först publicerad på svenska i RPC:s tidskrift Insikten och publiceras nu med deras och författarens tillstånd på EMDR föreningen hemsida. Den engelska versionen var först publicerad på http://www.emdr-practitioner.net (finns ej längre) och publiceras här med förord av redaktören för The EMDR Practitioner: SEBorrelli.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR):

en presentation och analys av metoden, samt redogörelse för svenska utövares upplevelser.
Ampárn Karlsson, psykologexamensarbete. Stockholm, 2002.

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Ett försök att teoretiskt förklara en integrativ metod.
Lena Algotsson, uppsats inom psykoterapiutbildningen. Umeå 2004.