Ansökan om medlemskap i föreningen EMDR Sverige

För att bli medlem behöver du ha genomgått minst EMDR Level 1 med godkänt resultat, samt ha betalt medlemsavgiften.


Namn*

E-post*

Adress

Postnummer

Postadress


Telefon arbete

Mobil

Telefon bostad


Arbetsplats

Arbetsadress

Postnummer

Postadress


Jag har gått EMDR Level 1: år och ort

Jag har gått EMDR Level 2: år och ort

Leg. psykolog 

Socionom 

Leg. psykoterapeut 

Leg. läkare med specialistutbildning i psykiatri 

Annan Grundexamen


Ansökan:

Gör din ansökan om medlemskap online genom att fylla i formuläret till vänster.

Avgift 2016:

Medlemmar  / 500 kr
Över 67 år / 300 kr

Betalning:

Insättes på EMDR-föreningens
plusgiro 44 74 42 – 5

OBS! Ange Medlem 2016
samt avsändare

Dina adressuppgifter:

Dina adressuppgifter kommer att registreras i EMDR:s medlemsregister.

Välkomstbrev:

Vi skickar ett välkomstbrev via e-post så snart vi mottagit din medlemsavgift.

Kontakt:

E-post: info [@] emdr.se