Ansökan om medlemskap i föreningen EMDR Sverige

För att bli medlem behöver du ha genomgått minst EMDR Level 1 med godkänt resultat, samt ha betalt medlemsavgiften.


Namn*

E-post*

Adress

Postnummer

Postadress


Telefon arbete

Mobil

Telefon bostad


Arbetsplats

Arbetsadress

Postnummer

Postadress


Jag har gått EMDR Level 1: år och ort

Jag har gått EMDR Level 2: år och ort

Leg. psykolog

Socionom

Leg. psykoterapeut

Leg. läkare med specialistutbildning i psykiatri

Annan Grundexamen


Ansökan:

Gör din ansökan om medlemskap online genom att fylla i formuläret till vänster.

Avgift 2017:

Medlemmar
625 kr inkl moms
500 kr exkl moms

Över 67 år
375 kr inkl moms
300 kr exkl moms

Örigt
125 kr inkl moms
100 kr exkl moms

Betalning:

Insättes på EMDR-föreningens
plusgiro 44 74 42 – 5

OBS! Ange Medlem 2016
samt avsändare

Dina adressuppgifter:

Dina adressuppgifter kommer att registreras i EMDR:s medlemsregister.

Välkomstbrev:

Vi skickar ett välkomstbrev via e-post så snart vi mottagit din medlemsavgift.

Kontakt:

E-post: info [@] emdr.se