EMDR utbildningar och konferenser


Utbildningar och studiedagar, EMDR Sverige

 Välkommen till spännande studiedagar med Hellen Hornsveld

Kom till Malmö  3-4 februari 2017!

Temat för workshopen är EMDR – New developments and applications

http://us12.campaign-archive2.com/?u=7c19e4a5dc868f91d0b3c74a8&id=c0bb8870b3&e=%5BUNIQID%5D

 

Grundkurs 1 om EMDR 2017

Kursdagar: 8 – 10 februari samt 24 mars 2017.

Plats: Uppsala
Anmälan genom: IHPU

 

Kursdagar: 14 – 16 september och uppföljning 20 oktober 2017
Plats: Göteborg
Anmälan genom: IHPU

Grundkurs 2 om EMDR 2017

Andra delen av grundkurs (del 2) i tillämpning av EMDR-metodiken för PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).
Kursen kan tillsammans med del ett och godkänd examination tillgodoräknas inom specialistutbildningen för psykologer.

Lärare: Kerstin Bergh Johannesson, Med. Dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.
Kursdagar: 16 – 18 mars samt uppföljning 12 maj 2017.

Plats: Uppsala

Anmälan genom: IHPU

 

Kursdagar: 8 – 10 november och uppföljning 8 december 2017.

Plats: Uppsala
Anmälan genom: IHPU