EMDR utbildningar och konferenser


Utbildningar och studiedagar, EMDR Sverige

 Välkommen till spännande studiedagar med Hellen Hornsveld

Kom till Malmö  3-4 februari 2017!

Temat för workshopen är EMDR – New developments and applications

http://us12.campaign-archive2.com/?u=7c19e4a5dc868f91d0b3c74a8&id=c0bb8870b3&e=%5BUNIQID%5D

 

Välkommen till kurs i EMDR med barn och ungdomar level II

Datum: 17-18 november 2016 i Stockholm

Språk: Engelska /svenska

Föreläsare: Joanne Morris-Smith / Margareta Friberg Weschke

rev-emdr-med-barn-och-ungdomar-level-ii

Grundkurs 1 om EMDR hösten 2016

Kursdagar: 19-21/10 + uppföljnings 2/12
Plats: Umeå
Anmälan genom: IHPU

Grundkurs 2 om EMDR hösten 2016

Andra delen av grundkurs (del 2) i tillämpning av EMDR-metodiken för PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).
Kursen kan tillsammans med del ett och godkänd examination tillgodoräknas inom specialistutbildningen för psykologer.

Lärare: Kerstin Bergh Johannesson, Med. Dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.
Kursdagar: 14-16/9 + uppföljning 11/11
Anmälan genom: IHPU

Grundkurser 1 om EMDR 2017

Kursdagar: 8-10/2 + uppföljnings 24/3
Plats: Uppsala
Anmälan genom: IHPU

Kursdagar: 14-16/9 + uppföljnings 20/10
Plats: Göteborg
Anmälan genom: IHPU