EMDR utbildningar och konferenser


Utbildningar och konferenser, EMDR internationellt

Norge

EMDR utbildningar i Norge
Information: http://www.emdrutdanning.no,
Kontakt: Psykolog Bjørn Aasen bjaasen@roros.net
EMDR Norge: www.emdrnorge.com

USA, Kommande EMDRIA konferenser: