EMDR Föreningen


Föreningen EMDR Sverige, trauma- och krishantering

Föreningen EMDR Sverige är en ideell intresseförening vars uppgift är att informera och sprida kunskap om EMDR.
Föreningen understödjer också utbildning i EMDR-metoden både genom utbildning av EMDR-terapeuter och av EMDR-handledare.
Föreningen EMDR Sverige är en del av EMDR-Europe.

Föreningen startade 1988/89 på initiativ av Kerstin Bergh Johannesson, Uppsala, som också var föreningens ordförande i 12 år. Hon är dessutom ansvarig för all utbildning i EMDR i Sverige. Allt arbete i styrelsen utförs på en ideell basis.
Sedan 2012 har Raili Hultstrand varit ordförande i föreningen. För mer information om vilka som sitter i styrelsen se under fliken Styrelsen.

Föreningens syfte är:

  • att informera allmänhet och professionella om EMDR
  • att understödja utbildning i EMDR-metoden
  • att bevaka och utveckla svenska normer för utbildning och behörighet i EMDR-metoden
  • att understödja handledning och fortbildning i EMDR
  • att understödja forskning i EMDR.
  • att understödja sociala och humanitära program med EMDR
  • att verka för att vårdbehövande får tillgång till EMDR
  • att understödja internationell samverkan och utbyte inom EMDR
  • att kontinuerligt certifiera EMDR-terapeuter som också kan välja att finnas med i ett klienthänvisningsregister på föreningens hemsida.

EMDR-HAP

EMDR SVERIGE har startat HAP Sverige – Humanitarian Assistance Program.
HAP Sverige fungerar som en arbetsgrupp under styrelsen i föreningen EMDR Sverige.
HAP samlar in ekonomiska medel till bland annat utbildning av terapeuter i de Baltiska länderna.

Du är välkommen att ge en gåva/donation till HAP Sverige genom att sätta in pengar på plusgiro 30 44 89-8. HAP.

För mer information maila till info@emdr.se eller besök EMDR-HAP