Bli medlem i EMDR

Ansök om medlemskap i föreningen EMDR Sverige

Som medlem stödjer du ett viktigt arbete. Du får också en personlig inbjudan till föreningens programaktiviteter och information från riksförbundet. För att bli medlem behöver du ha genomgått EMDR level 1 med godkänt resultat.

Ansökan om medlemskap i EMDR Sverige gör du genom att fylla i vår anmälningblankett (se länk nedan). För övriga frågor kontakta oss på info@emdr.se

» Formulär för medlemsansökan

Avgift

Medlemsavgiften är 500  kronor
300 kronor för pensionärer över 67 år.
Avgiften sätts in på plusgiro 44 74 42-5, Föreningen EMDR Sverige.

Medlemsförmåner

EMDR Föreningen i Sverige

 • Är en förening med årsmöte
 • Ger ut ett digitalt medlemsblad
 • Gör mailgruppsutskick
 • Tillhandahåller en kontinuerligt uppdaterad hemsida
 • Har en kontaktlista för EMDR-terapeuter över hela landet
 • Har ett HAP-program
 • Arrangerar en stor konferens/studiedagar varje år, med workshop eller föreläsning av internationell expert
 • Ger grundutbildningar via ett utbildningsinstitut som är fristående från föreningen men vars kvalité övervakas av föreningen
 • Är aktiv medlem i EMDR-Europa
 • Certifierar och recertifierar EMDR-terapeuter, samt skickar ut påminnelser om recertifiering
 • Håller presentationer på nationella Psykoterapimässor vartannat år
 • Bevakar forskningsfrågor och uppdaterar forskningsnyheter på hemsidan mm.

Länkar vi gillar