Artiklar


April Steele
April Steele Att läka anknytningsskador via inre förställningsarbete med Imaginal Nurturing


Vetenskaplig artikel om EMDR och Barn
Kemp et al 2009 A wait list controlled pilot study of EMDR.pdf


EMDR och Francine Shapiro
Francine Shapiro Library ~ EMDR Bibliography
EMDR Therapy, Francine Shapiro från International Society for Traumatic Stress Studies


Kerstin Bergh Johannesson Traumadagen 2102
Föreläsning om EMDR

Kreera web&design