Torsdag 23 Augusti 2018
Workshop med Dolores Mosquera

Tillfälle att ta del av kunskap om hur du kan arbeta med mer komplexa patienter via livestream/delayed viewing. Föreläsare är Dolores Mosquera, spansk psykolog och EMDR terapeut, som är en uppskattad föreläsare med mycket kliniska exempel i sina föreläsningar. 

Workshopen kommer att vara 7-9 december i Natick, USA.  Följ länken nedan för mer info och anmälan. 

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1102928002229&ca=a54f0bce-9a1c-4c44-848d-ac584809d7d5

 

Torsdag 23 Augusti 2018
Konferens för EMDR Europa 2019

Nästa års konferens för EMDR Europa kommer att vara i Krakow, Polen 28-30/6 2019. 

Följ länken nedan för mer info.

https://emdr-europe.org/hello-world/

Torsdag 23 Augusti 2018
EMDR konferens i Canada

EMDR Canada håller konferens i Vancouver 12-14 april 2019. 

För mer info:  https://emdrcanada.org/conference/ 

Tisdag 28 Augusti 2018
Höstens studiedag

Varmt välkomna till höstens studiedag fredagen 12 oktober i Stockholm! Det blir en intressant dag med mycket inspiration kring hur EMDR kan användas på olika vis och för olika målgrupper. Föreläser gör några av våra egna medlemmar i EMDR Sverige! 

EMDR-föreningens studiedag 12 oktober 2018
Program

08.30 Välkommen Maria Ranch, ordförande, EMDR Sverige
08.45 Att implementera EMDR i primärvården. Anna Tempelman, leg psykolog Presentationen kommer att ge en kort bakgrund för egen motivation att introducera EMDR i PV samt generella hypoteser innan start. Anna har arbetat i Gottsunda, Uppsala, med en stort inslag av utlandsfödda/flyktingar. Generella observationer, anpassning av arbetssätt, utmaningar och fördelar (att arbeta med tolk i terapi med EMDR, interkulturell psykiatri, effektivitet/flöden, etc.) kommer att beröras liksom EMDR i mötet med annan vårdpersonal /EMDR från andra vårdgivares perspektiv - vikten av information och utbildning på VC. En utvärdering med exempel på kvantitativa och kvalitativa resultat presenteras. Om utrymme finns ges ett fallexempel.
09.30 Kaffe
09.45 Behandling mot huvudvärk med integrerad EMDR – IEMDR. Rosanne Macke Alström, leg psykoterapeut, EMDR-handledare IEMDR är en strukturerad behandling av huvudvärk på en integrativ grund, med kroppsorienterat fokus och stora EMDR-inslag. Behandlingen beskrivs och illustreras med videoupptagningar.
10.45 Kroppsfokuserade inflätningar Sofia Strand, leg psykolog, EMDR-handledare Presentationen kommer att fokusera på inflätningar av kroppsfokuserad karaktär i arbete med EMDR standardprotokoll. Teoretiska infallsvinklar på varför somatiskt riktade interventioner kan vara användbara varvas med patientexempel för att tydliggöra hur dessa interventioner kan struktureras och användas.
11.45 LUNCH
12.45 Bakom psykosen - en värld av ljus och mörker. Anette Aspered, leg psykolog Presentationen kommer att ge en kort introduktion av psykossjukdom, lite kort kring hur psykosen i sig alltid är en traumatisk upplevelse. Något kort om differentialdiagnostik psykossjukdom och trauma utifrån vad jag uppmärksammat inom ramen för mitt arbete på en psykosmottagning. Därefter presentation av ett ärende (avidentifierat och omformulerat med klientens tillstånd) med Past - Present och Future som grund.
13.45 Att kombinera neurofeedback och EMDR för att befrämja integration Anna Gerge, leg psykoterapeut, EMDR handledare, handledare och lärare i psykoterapeutiskt arbete Presentationen har sin grund från sommarens EMDR-konferens i Strasbourg. Värdet av förbättrad reglering av anspänning och affekter genom stabilisering betonas. Bör vi anpassa EMDR till våra patienter med komplicerat trauma och utvecklingstrauma – eller – finns det effektiva sätt att anpassa patienterna till EMDR? Avslutningsvis ges exempel på ett resursprotokoll, där EMDR anpassats till patientgruppen samt patienter behandlade med en kombination av neurofeedback och EMDR.
14.45 Kaffe
15.15 ”JAG KÄNNER ATT MAMMA KRAMAR MIG!”. EMDR vid traumatiska dödsfall i familjen och andra svåra trauman för barn och ungdomar. Lars Widén, socionom och leg psykoterapeut I min framställning berättar jag om mitt arbete med traumatiserade och sörjande barn och ungdomar. Jag kommer att tala om EMDR i traumafokuserad terapi, men framförallt vill jag berätta om hur jag med stöd av EMDR hjälper barn och unga att förstärka minnena och de inre bilderna av den döda föräldern. Jag ger exempel på hur unga i terapirummet kunnat återupprätta kontakten med sin sedan länge saknade förälder.
16.15 Avslutning


Tid: 12/10. Registrering 8.30, program 9-16. Fm och em fika samt lunch ingår. 
Plats: Piperska muren, Stockholm.  
Kostnad: 1500 kr inkl moms för medlemmar, 2500 kr inkl moms för icke-medlemmar.
Anmälan:  Fyll i formuläret längst ner på sidan, scrolla hela vägen ner.  

Till registreringen
Tisdag 25 September 2018
EMDR DEL 1- EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING EMDR

Ort: Uppsala
Pris: 15.500 kr exkl moms
Kursen äger rum på Clarion Hotel Gillet i Uppsala den 6 - 8 februari och den 15 mars 2019.

För mer info och anmälan, klicka på länken: https://www.psykologforbundet.se/IHPU/Oppna-kurser/
 

Tisdag 25 September 2018
EMDR DEL 2 - EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING, EMDR-TERAPI

Ort: Göteborg
Pris: 15.500 kr exkl moms
Kursen äger rum på Elite Park Avenue i Göteborg den 3 - 5 april och den 10 maj 2019.

För mer info och anmälan, klicka på länken: https://www.psykologforbundet.se/IHPU/Oppna-kurser/

Tisdag 25 September 2018
EMDR DEL 1- EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING EMDR

Ort: Malmö
Pris: 15.500 kr exkl moms
Kursen äger rum på Elite Hotel Savoy i Malmö den 11 - 13 september och den 18 oktober 2019.

För mer info och anmälan, klicka på länken: https://www.psykologforbundet.se/IHPU/Oppna-kurser/

Tisdag 25 September 2018
EMDR DEL 2 - EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING, EMDR-TERAPI

Ort: Uppsala
Pris: 15.500 kr exkl moms
Kursen äger rum på Clarion Hotel Gillet i Uppsala den 6 - 8 november och den 6 december 2019.

För mer info och anmälan, klicka på länken: https://www.psykologforbundet.se/IHPU/Oppna-kurser/

Torsdag 1 November 2018
EMDR med barn och ungdomar

Kurs EMDR med barn och ungdomar i Göteborg 1-2/11 2018

OBS! För info om anmälan se längst ner!

Kursinnehåll: Anpassning av Francine Shapiros EMDR – protokoll för vuxna till barn och ungdomars olika ålders/utvecklingsnivåer, från ca 2 år och uppåt. Grundkurs.

Förkunskapskrav: Grundkurs i EMDR för vuxna (Kerstin Berg –Johannesson), minst del 1.

Datum och plats: 1/11 + 2/11 2018, Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg.

Föreläsare: Margareta Friberg Weschke – leg.psykolog, leg.psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi med drygt 40 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med barn och vuxna inom offentlig och privat verksamhet. EMDR- Europe acc. EMDR Consultant och Child & Adolescent Trainer.

Sista anmälningsdag: Den 26 september 2018

Kostnad: 7000 kr inklusive lunch, för- och eftermiddagskaffe och kursmaterial. Kursen faktureras efter den 1 oktober. Vänligen uppge faktureringadress i anmälan !

Anmälan: Anmälan på mail margareta_friberg@hotmail.com (Obs! understreck mellan namnen!) före den 26 september. Arrangör: WSL Utbildnings AB, Lilla Marconigatan 25, 421 42 Västra Frölunda. Tel 0704-917628.

Onsdag 7 November 2018
GRUNDKURS, DEL 2 EMDR

GRUNDKURS, DEL 2 OM EMDR 
(Kursen är godkänd som kurs inom specialistordningen för psykologer)

Andra delen av grundkurs (Del 2) i tillämpning av EMDR-metodiken.

Ort: Uppsala


Tid och plats:
 Clarion Hotel Gillet,  7 - 9 november och den 7 december 2018.

MER INFO KLICKA HÄR 
Anmälningsformulär

Fält med * är obligatoriska
Namn:*
Telefon:*
E-Mail:*
Födelseår:*
Specialkost:*
Fakturaadress:*
Medlem:

Anmälan till:*
Övrigt:


Kreera web&design