Torsdag 14 September 2017
EMDR

EMDR
(Kursen är godkänd som kurs inom specialistordningen för psykologer)

Kurs på grundnivå (del 1) i tillämpning av EMDR-metodiken för PTSD.

Ort: Göteborg


Tid och plats: 
Kursen äger rum på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 14 - 16 september och den 20 oktober 2017.

MER INFO KLICKA HÄR 

Måndag 18 September 2017
EMDR med barn - 2 dagars grundkurs

EMDR med barn - 2 dagars grundkurs
Hur man kan använda EMDR-metoden vid behandling av barn som varit utsatta för skrämmande upplevelser. Barnen behöver inte uppfylla kriterierna för PTSD utan kan ha andra diagnoser eller enstaka symtom på PTSD (PTSS).

Ort: Göteborg

Tid och plats: Måndagen och tisdagen den 18 - 19 september 2017, på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.  

MER INFO KLICKA HÄR 

Onsdag 8 November 2017
GRUNDKURS, DEL 2 OM EMDR för PTSD

GRUNDKURS, DEL 2 OM EMDR för PTSD(Kursen är godkänd som kurs inom specialistordningen för psykologer)
Andra delen av grundkurs (Del 2) i tillämpning av EMDR-metodiken.

Ort: Uppsala

Tid och plats: Kursen äger rum på Clarion Hotel Gillet i Uppsala den 8 - 10 november och den 8 december 2017.

MER INFO KLICKA HÄR 

Onsdag 7 Februari 2018
EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR (Kursen är godkänd som kurs inom specialistordningen för psykologer)
Kurs på grundnivå (del 1) i tillämpning av EMDR-metodiken för PTSD.

Ort: Uppsala


Tid och plats: Kursen äger rum på Clarion Hotel Gillet i Uppsala den 7 - 9 februari och den 9 mars 2018.

MER INFO KLICKA HÄR 

Onsdag 14 Mars 2018
GRUNDKURS, DEL 2 OM EMDR för PTSD

GRUNDKURS, DEL 2 OM EMDR för PTSD (Kursen är godkänd som kurs inom specialistordningen för psykologer)
Andra delen av grundkurs (Del 2) i tillämpning av EMDR-metodiken.

Ort: Malmö


Tid och plats: Kursen äger rum på Elite Hotel Savoy i Malmö den 14 - 16 mars och den 20 april 2018.

MER INFO KLICKA HÄR 

Onsdag 12 September 2018
EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR (Kursen är godkänd som kurs inom specialistordningen för psykologer)
Kurs på grundnivå (del 1) i tillämpning av EMDR-metodiken för PTSD.

Ort: Göteborg

Tid och plats: Kursen äger rum på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 12 - 14 september och den 19 oktober 2018.

MER INFO KLICKA HÄR 

Onsdag 7 November 2018
GRUNDKURS, DEL 2 OM EMDR för PTSD

GRUNDKURS, DEL 2 OM EMDR för PTSD (Kursen är godkänd som kurs inom specialistordningen för psykologer)
Andra delen av grundkurs (Del 2) i tillämpning av EMDR-metodiken.

Ort: Uppsala


Tid och plats:
 Kursen äger rum på Clarion Hotel Gillet i Uppsala den 7 - 9 november och den 7 december 2018.

MER INFO KLICKA HÄR 
Kreera web&design