Välkommen till spännande studiedagar med Sandra Paulsen!

Kom till Stockholm 7 – 8 oktober 2016.

Sandra Paulsen har en Workshop om
When there are no Words, 
EMDR for Early Trauma and Neglect Held in Implicit Memory

Inbjudan studiedagar – workshop Sandra Paulsen 2016

Sandra Paulsen When there are no Words

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

Leave a reply