Viktig artikel om psykisk traumatisering publicerad i Dagens Samhälle

Psykisk traumatisering – en dold folksjukdom

Tillsammans har nedanstående personer skrivit en debattartikel om vikten av att om traumatiserade människor får rätt behandling går det att radikalt förbättra livskvalitén för många och att frigöra välbehövligt utrymme inom sjukvården och att det går.
Men för att det ska bli verklighet behöver regering, kommuner, landsting och högskoleverk visa omedelbar handlingskraft.

Kerstin Bergh Johannesson, med dr, leg psykolog, Svenska EMDR föreningen
Jeanette Niehof, leg psykolog, Svenska EMDR föreningen
Michael Larsson, leg psykolog, Svenska TF-KBT föreninge
Carina Örgård, auktoriserad socionom, Svenska TF-KBT föreningen

Hitta hela artikeln här

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

Leave a reply