EMDR – från mirakelkur till vetenskaplig evidens

Psykologtidningen 3 2013 EMDR

psykologtidningen-3-2013-emdr

EMDR – från mirakelkur till vetenskaplig evidensevidens

Behandlingsmetoden Eye Movement Desensitization and Reprocessing
(EMDR) är effektiv och internationellt erkänd för såväl traumatiserade
vuxna som barn och ungdomar. Studier visar att metoden är jämförbar
med kognitiv beteendeterapi sett till behandlingseffekter. Men det behövs
fler vetenskapliga studier för att visa vad i EMDR som är verksamt. Det
skriver Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och specialist i klinisk
psykologi vid Uppsala universitet.

Bookmark the permalink.

Leave a reply