EMDR – från mirakelkur till vetenskaplig evidens

Kerstin Bergh Johannesson skriver i Psykologtidningen 3 2013.

Studier visar att EMDR är jämförbar med kognitiv beteendeterapi sett till behandlingseffekter.

Effektiviteten av EMDR har visat sig vara god.
Inte oväntat är effektiviteten störst för patienter
med avgränsade trauman. Behandlingstiden
varierar med problemets svårighetsgrad. Femtio
behandlingar kan vara tillräckligt. För svårt
traumatiserade patienter blir behandlingstiden
dock ofta betydligt längre. Utbildningen i EMDR
förutsätter kvalificerade förkunskaper. I Sverige
är kravet legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut
eller psykiater med grundläggande
psykoterapiutbildning.

Läs hela artikeln här: Psykologtidningen 3 2013 EMDR.
Se hela Referenslitteratur listan här: Fullständig Referenslista

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

Leave a reply