Grundkurs 2 om EMDR hösten 2013

Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Andra delen av grundkurs (del 2) i tillämpning av EMDR-metodiken för PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

Kursen kan tillsammans med del ett och godkänd examination tillgodoräknas inom specialistutbildningen för psykologer.

Lärare: Kerstin Bergh Johannesson, Med. Dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.

Uppsala den 21 – 23 november 2013 och den 17 januari 2014.

Anmälan genom: IHPU

[spacer size=”10″]

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

Leave a reply