Grundkurs 1 om EMDR hösten 2013

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Kurs på grundnivå (del1). Kursen kan tillsammans med del ett och godkänd examination tillgodoräknas inom specialistutbildningen för psykologer.

Ett 3 dagars seminarium samt 1 fortsättningsdag med Kerstin Bergh Johannesson, Med. Dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.

Tid: 19 – 21 september samt 15 november 2013.

Plats: meddelas senare
Anmälan genom: IHPU

[spacer size=”10″]

This entry was posted in Aktuellt and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a reply