Grundkurs 1 om EMDR våren 2013

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Kursen kan tillsammans med del ett och godkänd examination tillgodoräknas
inom specialistutbildningen för psykologer.

Ett 3 dagars seminarium samt 1 fortsättningsdag med Kerstin Bergh Johannesson, Med. Dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.

Tid: 11 – 13 april samt 31 maj 2013
Plats: meddelas senare
Anmälan genom: IHPU

[spacer size=”10″]

 

This entry was posted in Aktuellt and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a reply