SBU Utvärderar

EMDR – psykoterapi vid posttraumatiska stressyndrom hos unga

Här kan du hitta hemsidan där du kan ladda ner pdf med hela rapporten från 2001.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

Leave a reply